Kommuner anslutna till Sport Campus Sweden

Allt fler kommuner ansluter sig till Sport Campus Sweden och vill samverka i ett regionalt stöd. Varje medlemskommun bidrar med viss ekonomiskt stöd och en kontaktperson. Syftet är att få fler egna idrottare att söka och ingå i Sport Campus Sweden stöd i varje kommun. Målsättningen är att samtliga 22 av länets kommuner i framtiden medverkar och stöder idrottarna inom Stockholms län.

Anslutna kommuner:

Sport Campus Swedens partners

Sponsorer