Om Sport Campus Sweden

Vårt är arbetssätt kan beskrivas med tre nyckelord:


1. Helhetstänk

2. Förebyggande

3. Systematiskt

Varför startades Sport Campus Sweden?

Allt för många talanger lägger av med sin idrott redan i gymnasieåldern. De som fortsätter sin idrottssatsning och tränar flera timmar varje dag kan inte förväntas klara av sina studier, hitta boende, få hjälp med idrottsmedicin, tester, systematik och andra nödvändiga stödinsatser själv. Därför har vi startat Sport Campus Sweden!

Vi vill utveckla vårt stöd till att bli till ”ett av Europas ledande inom idrott och högre studier”.

Hur arbetar Sport Campus Sweden?

Sport Campus Sweden i Stockholm erbjuder vettiga villkor för dig som tänker satsa på idrott och högskolestudier samtidigt – Dubbla karriärer. Genom samarbeten med kommuner, specialidrottsförbund, högskolor, coacher, idrottsmedicinare, sponsorer med flera kan vi ge dig rätt stöd på din väg mot både medalj och examen.

Vad ingår i Sport Campus Swedens utbud:

  • Nära samarbete med ett flertal högskolor
  • Stöd att anpassa studier och studietakt vid våra högskolor
  • Kurser vid Sport Campus Swedens idrottsuniversitet (5 högskolepoäng)
  • Ett team av över 20 specialister
  • Utvecklings- och livsstilsamtal
  • Idrottsmedicinska genomgångar och fysiologiska tester (Fysprofilen, VO2-max mm)
  • Föreläsningskvällar om elitidrott, bl.a. i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
  • Tillgång till över 30 av våra medlemsorganisationers idrottsanläggningar.
  • Sociala träffar (trivsel och gemenskap genom middagar och möten)


15 april och 15 oktober är sista datum för att söka till såväl högskolan som Sport Campus Sweden.

Välkommen med din ansökan!’

Sport Campus Swedens värdegrund och värdeord

Våra ledord är att du ska uppleva och få:

Kunskap Glädje, Energi, Helhet och Gemenskap.

Vårt arbetssätt

Systematiskt, Helhetstänk, Förebyggande och Lagarbete


Hos oss är det tydligt vilket ansvar som finns hos

Sport Campus Sweden, Högskolan och dig själv.

Vi har höga förväntningar på varandra och samtliga arbetar systematiskt mot gemensamt uppsatta mål.

Våra relationer präglas av respekt.

Vi är till för dig!


Studie och karriärvägledning

KTH: Nina Holmsten och Patrick Hallqvist .(JavaScript must be enabled to view this email address)

GIH: Liselotte Sandahl .(JavaScript must be enabled to view this email address)
KI: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Handelshögskolan: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Livsstilsstöd


“På 90 minuter hjälper vi dig att få bättre kontroll på din tillvaro så att Du kan prestera bättre och undvika skador”


Vad är Tubaprofilen för något?
Ett världsunikt samtalsverktyg över helheten. En kartlägg- ning av hur Du ser på dig själv, din vardag och livsstil. Utifrån profilen gör vi tillsammans en åtgärdsplanering.
Tubaprofilen ger svar på om det finns psykosociala riskfaktorer som kan leda till ohälsa/skador. Profilen är motiverande till förändringar samtidigt som den också lyfter fram dina styrkor.
Kartläggningen följs upp varje år eller vid behov för att Du ska kunna följa din egen utveckling, inom profilens områden.

Vad är syftet med Tubaprofilen för dig?
* Genom det strukturerade samtalet får Du möjlighet till reflektion och eftertanke kring det komplexa, som en elitidrottares vardag är.
* När Du ser sambanden, i din egen bild, blir Du medveten om hur din personlighet och livsstil positivt/negativt inverkar på både hälsa och skador.
* Syftet är att Du ska få balans och kontroll över tillvaron så att Du kan må bra och prestera bättre.

www.tubakonsult.se


Idrottspsykologi


Nå dina drömmars mål!

Det gjorde Petter Menning i kanotsprint. Världsmästare och Europamästare 2013 och silver i Världsmästerskapen 2014 och 2015 Petter är en av många mycket framgångsrika Sport Campus Sweden-studenter som använt sig av idrottspsykologin för att vara bäst när det gäller.

Petter Menning tar guld i EM 2013
Publicerad med tillstånd av Petter Menning

Petter förklara idrottspsykologi så här: Idrottspsykologi, förstår ni, är som tandborstning, det behövs hela tiden. Man borstar ju tänderna för att inte få hål. Man använder idrottspsykologi bland annat för att inte få problem!

Kursen Idrottspsykologi för aktiva elitidrottare, som går i Sport Campus Swedens regi, hålls varje höst och vår. KTH är huvudman för kursen som ger 5 högskolepoäng.

Ur kursinnehållet:

Del I “Teambildning”.

Inte bara lagidrottare utan även individuella idrottare bör känna till hur man ska få sitt team att funka så bra som möjligt. Förutom lagkamrater har ju alla även tränare, ledare, och konkurrenter runt om sig. Det gäller att ha koll på läget, så att inte dåliga relationer påverkar ens prestation. Denna första träff används även för att optimera kursklimatet inför de resterande tre delarna, bland annat genom att deltagarna får presentera sin idrott.

Del II “Tankens kraft”.

Om hur hjärnan fungerar och om blockeringar som kan förhindra den att fungera. Budskapet är att tanken kan påverka känslan som kan påverka prestationen. Det gäller alltså att hitta den rätta känslan, varje gång. IPS-(IdrottsPsykologiska) profilen, som är ett mätverktyg för 27 påverkansbara faktorer görs på nätet inför träff III.

Del III “Nervositet”.

Om hur du lär sig behärska din nervositet så att den blir optimal inför olika prestationer, antingen det handlar om idrott, tenta eller livet. Att behärska sin nervositet, har också visat sig kunna minska risken för idrottsskador! I del III ingår även fokusering och refokusering. Genomgång av IPS-profilen.

Del IV “Självkänsla och självförtroende”.

Om hur självkänsla och självförtroende påverkar en prestation och hur du kan lära dig att påverka din egen självkänsla. Ett avsnitt om inlärning och kommunikation ingår i del IV.

Efter godkänd kurs har du rätt till kostnadsfria idrottspsykologiska rådgivningar med mig.

Du anmäler dig till kursen på Sport Campus Swedens hemsida under rubriken “Planeringskalendern”. Om du har frågor om kursen återkom gärna direkt till mig.

Klaus Lindqvist, .(JavaScript must be enabled to view this email address) mobil: +46707533987

Tankens kraft

Välkommen till en spännande föreläsning
om hur tanke och handling samspelar.
Klaus Lindqvist förklarar hur du kan undvika stress, lösa problem och nå dina mål.
Genom att använda elitidrottarens metoder kan du öka både din förmåga och ditt välbefinnande.
Utgångspunkten är kunskap om hjärnan och kroppen.
Klaus är - inspiratör, mental rådgivare och coach -
Klaus har arbetat både för Sveriges Olympiska Kommitté och för
Riksidrottsförbundet med mental rådgivning.
Han var också den som på Bosön tog initiativet till “Hjärnverket”, som är Riksidrottsförbundets centrum för tillämpning av vetenskap och forskning inom prestationspsykologi.
Bland Klaus adepter finns elitidrottare, världsmästare och olympiska mästare.
Här finns också chefer, medarbetare och privatpersoner.
En sak har de alla gemensamt: Viljan att lyckas bättre!
Mer om Klaus Lindqvist kan du läsa på:
www.klauslindqvist.seIdrottsmedicin och Fys

Idrottsmedicin och Fys i SCS

Vi följer SCS modellen

Samtal, fysiska och idrottsmedicinska tester
Bestämma en individuell plan (startsamtalet)
Genomför åtgärderna i planen - ofta i sin egen miljö men ibland med Sport Campus Sweden:s hjälp
Uppföljning av åtgärder - samtal, uppföljande fysiska och idrottsmedicinska tester
Ett medicinskt nätverk finns OM det behövs


Kost - nutrition

“Boka individuell kostrådgivning”


Goda resultat alltid bygger på bra balans mellan att äta, träna och vila. Vad och hur du äter och dricker påverkar din prestation under träning/tävling, återhämtning och ditt fysiologiska träningssvar. Vi på SCS erbjuder ett koncept med dietist för att du ska få möjlighet att analysera och skapa en individuell kost- och vätskeplan.

Kostrådgivningen börjar med ett gemensamt tillfälle anpassat utifrån tre olika fysiska idrottsprofiler, se nedan bild. Därefter genomförs två individuella träffar med dietist Johanna Andersson eller Caroline Wilbois.
Idrottsuniversitetet,
- Näringsfysiologi i teori och praktik

Samtliga SCS-idrottare inbjuds till kursen i Nutrition - Näringsfysiologi. Kursen omfattar fyra gemensamma tillfällen. Därefter erbjuds individuell rådgivning med våra dietister Johanna Andersson eller Caroline Wilbois.

Kursens mål:
Efter fullgjord kurs ska studenten ha:

Teoretisk och praktisk kunskap inom grundläggande näringsfysiologi för elitidrottare
Förståelse för näringsämnens påverkan på människokroppen och prestationsförmåga
Kunskaper för att kunna utforma en individuell kost- och vätskeplan som fyller en idrottares behov under träning, tävling och återhämtning.
Förmåga att omsätta sin kunskap i konkreta koståtgärder för huvud- respektive mellanmål/återhämtningsmål.

Anmälan eller vidare frågor:
Anmälan görs i planeringskalendern på Sport campus hemsida
Kontaktuppgifter: .(JavaScript must be enabled to view this email address) eller 073-7572418

Sport Campus Swedens partners

Sponsorer