KTH går i täten för Riksidrottsuniversitetet

Wednesday 10 October 2016 · · av Willy Berggren

RIU kan landslagsidrottare från samtliga 71 SF söka till - under förutsättning att de har ett intyg från sitt förbund - och att de kommer in på sitt lärosäte.
KTH går nu i täten för att idrottarna ska uppleva att det sker på riktigt och har ett stort antal “verktyg i verktygslådan”. 7 november samlas den allra första skaran av idrottare för att då få information och diskutera vad detta kommer att innebära. Nästa tillfälle att söka RIU är 15 april. Innan dess vore det bra om många SF och idrottare känner till detta.

  • Google+

Sport Campus Swedens partners

Sponsorer