SCS Larmrapport till Stockholms stad och Riksidrottsförbundet!

Tuesday 6 June 2018 · · av Willy Berggren

Veckorna före midsommar färdigställdes en 6-sidig “Larmrapport” - kritiskt riktad mot Stockholms stad och Sveriges Riksidrottsförbund som vi upplever svikit oss genom att år efter år försummat att vara med och bygga upp “Dubbla karriärer” i vår huvudstad. Detta brev skickades ut till 700 mottagare i Stadshuset, till media, idrotten mm. Senare skickades brevet ut till 1 200 e-postmottagare samma som fått brevet plus en mängd personer som kan ha inflytande eller intresse av att stödja vårt arbete. Tidpunkten vi valde var i god tid före sommar och semester detta valår. Nu hoppas vi detta mognar och blir till den jäsning som behövs för att politiker och beslutsfattare engagerar sig i och beslutar sig för ett varaktigt stöd i en fortsättning av Sport Campus Sweden - alternativt en ny form men med samma
viktiga element, unika arbetsmetod - som fortsatt stöd för de många idrottare som vill kombinera sin satsning med studier.

  • Google+

Sport Campus Swedens partners

Sponsorer