Videopresentationer


Idrottare

Hör vad några av våra idrottare har att säga om hur Sport Campus hjälper dem i deras karriärer.


Mirja-Karin Pettai, Taekwondo
Mirja-Karin Pettai, Taekwondo
Måns Åberg, Gymnastik
Måns Åberg, Gymnastik
Josefin Berglund, Rodd
Josefin Berglund, Rodd
Jacob Melin, Gymnastik
Jacob Melin, Gymnastik

Medarbetare

Våra medarbetare på SCS har till uppgift att hjälpa dig att kombinera idrott med högskolestudier. De berättar om hur de i sin unika roll inom SCS kan hjälpa just dig till framgång.


Studier


Patrick Hallqvist, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Patrick Hallqvist, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Elisabet Lindholm, Karolinska Institutet (KI)
Elisabet Lindholm, Karolinska Institutet (KI)
Johan Andersson, Stockholms universitet	(Su)
Johan Andersson, Stockholms universitet (Su)
Liselott Sandahl, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)
Liselott Sandahl, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)

Idrottsmedicin


Michael Matton, Kiropraktor och koordinator för idrottsmedicin och fys
Michael Matton, Kiropraktor och koordinator för idrottsmedicin och fys

Fysiologi


Personstöd


Anita Kihlman, Livsstilsstödjare och koordinator för personstöd
Anita Kihlman, Livsstilsstödjare och koordinator för personstöd
Klaus Lindqvist, Idrottspsykologisk rådgivare och lärare
Klaus Lindqvist, Idrottspsykologisk rådgivare och lärare
Anita Malmros, Livsstilsstödjare
Anita Malmros, Livsstilsstödjare

Lokalt stöd i kommunen


Fotios Makrostergios, Projektledare, Huddinge kommun
Fotios Makrostergios, Projektledare, Huddinge kommun

IT-stöd


Sport Campus Swedens partners

Sponsorer