Här hittar du hjälp med tandimplantat i Stockholm

För att åtgärda skadade eller förlorade tänder kan ett kirurgiskt ingrepp med tandimplantat i Stockholm skapa ett attraktivt och bekvämt alternativ till både tandprotes och brygga.

Dina tänder kan råka ut för skador av olika slag, såsom tandlossning eller om du vid en halkolycka slår ut en tand. Att gå omkring med gluggar där man kanske tvingats dra ut en eller ett par tänder är besvärligt rent praktiskt, exempelvis när man ska äta, och det kan kännas jobbigt ur en estetisk synvinkel. Man vill inte le för att gluggarna mellan tänderna syns. Lyckligtvis finns det tack vare modern teknik metoder för att i princip återskapa den förlorade tanden med hjälp av tandimplantat i Stockholm. Din tandläkare kan göra en skanning av dina tänder och skapa ett implantat som sätts fast med titanskruv och som ser ut och känns som en äkta tand.

Moderna tandimplantat ett föredömligt alternativ.

För att du ska kunna få ett tandimplantat görs först en undersökning av din munhygien för att man ska kunna utesluta risken för infektion efter det kirurgiska ingreppet. Numera är det oerhört bekvämt med tandvård och du behöver inte göra en avgjutning av dina tänder, utan tandläkaren skannar dina tänder och gör en digital avgjutning som modell för din nya tand. Vid den kirurgiska processen sätts implantatet fast i käkbenet med hjälp av en titanskruv som fungerar i princip som den naturliga tandroten. Resultatet av ett implantat blir detsamma som att ha fått tillbaka sin gamla tand.

Akuttandläkare – det är lätt att få tid i Malmö

Munnen är så känslig och får man problem med tänderna är man sårbar. Därför är det viktigt att man kan få hjälp så fort som möjligt och hos akuttandläkare i Malmö finns det alltid tider.

Har man någon gång tappat en plomb eller bitit av en tand så vet man att man är där med tungan direkt och känner på det som finns kvar. Tungan har en förmåga att förstora hålet efter plomben eller tanden och det känns som en stor krater i munnen. En krater som molar och värker.

Man vill inte äta och man får svårt att sova. Det går inte att vänta. Man behöver omedelbar hjälp. På en klinik med akut tandvård i Malmö vet man att det dessutom inte är bra att vänta eftersom det kan förvärra situationen. Därför satsar man på att ha särskilt avsatta tider som går att boka för akutbesök.

En mottagning med jour som ger akut tandvård på kvällar och helger

Det är ju naturligtvis så, att när olyckan är framme så är det inte alltid under kontorstid. Kvällar och helger kan bli outhärdliga om man får ont. Har man varit med om en olyckshändelse och tappat eller skadat en tand så ska det helst inte vänta heller.

Därför har akutmottagningen utökade öppettider så att man kan komma dit på kvällar och helger. Man behöver bara ringa och boka tid innan man kommer. Då finns där utbildad personal på plats som tar hand om situationen på ett lugnt och skickligt sätt.