Akuttandläkare – det är lätt att få tid i Malmö

Munnen är så känslig och får man problem med tänderna är man sårbar. Därför är det viktigt att man kan få hjälp så fort som möjligt och hos akuttandläkare i Malmö finns det alltid tider.

Har man någon gång tappat en plomb eller bitit av en tand så vet man att man är där med tungan direkt och känner på det som finns kvar. Tungan har en förmåga att förstora hålet efter plomben eller tanden och det känns som en stor krater i munnen. En krater som molar och värker.

Man vill inte äta och man får svårt att sova. Det går inte att vänta. Man behöver omedelbar hjälp. På en klinik med akut tandvård i Malmö vet man att det dessutom inte är bra att vänta eftersom det kan förvärra situationen. Därför satsar man på att ha särskilt avsatta tider som går att boka för akutbesök.

En mottagning med jour som ger akut tandvård på kvällar och helger

Det är ju naturligtvis så, att när olyckan är framme så är det inte alltid under kontorstid. Kvällar och helger kan bli outhärdliga om man får ont. Har man varit med om en olyckshändelse och tappat eller skadat en tand så ska det helst inte vänta heller.

Därför har akutmottagningen utökade öppettider så att man kan komma dit på kvällar och helger. Man behöver bara ringa och boka tid innan man kommer. Då finns där utbildad personal på plats som tar hand om situationen på ett lugnt och skickligt sätt.